CONTRADICT
beheer en beheersing ict
 

NUT OF NOODZAAK?

Geld steken in beheer en beheersing van ICT. Dat is nutteloos!

In het verleden leek dat misschien het geval. De toenemende invloed van goed functionerende ICT leidt bij bedrijfsleven, overheid en samenleving steeds meer tot de conclusie dat niet de vraag naar het nut de overhand heeft, maar de noodzaak voor beheerste en beheerbare ICT. De maatschappij wordt voor haar bestaan en functioneren immers steeds meer afhankelijk van ict!

Nut en noodzaak zijn niet langer elkaars tegenpolen maar zijn aanvullend: ict is nodig om op tijd te kunnen factureren of salarissen te betalen, de juiste klantenselectie te kunnen mailen, etc. ICT wordt daarmee een noodzakelijk nut voor rendementsverbetering! Nut en noodzaak moeten daarom met elkaar in samenhang worden gebracht zodat het KLICT

 

CONTRADICT HELPT ZODAT HET KLICT