CONTRADICT
beheer en beheersing ict
 

PERSOONLIJKE KENMERKEN

 • Naam: Henk de Zwart RE RA RO
 • Opleiding tot:
  • Register IT-Auditor (RE)
  • Registeraccountant (RA)
  • Register Operational Auditor (RO)

 • Tientallen jaren werkervaring:
  • grootschalige organisaties met hoge mate ondersteuning core business door ICT
  • midden- en kleinbedrijf
  • centrale en decentrale toepassingen
  • inbreng zakelijke besturing in overheidsorganisatie
  • functioneren in complexe omgevingen en qua cultuur sterk verschillende opdrachtgevers
  • voorzitter, adviseur, lid, docent en spreker groot aantal vaktechnische en bestuurlijke gremia op gebied IT-auditing

 • Persoonlijke kenmerken:
  • snelle denker
  • lijnen uitzetten en bewaken
  • weten waar je het over hebt
  • leiden/coachen van professionals
  • zorgen voor aansluiting bij de groep
  • hoge eisen stellen aan zichzelf en de organisatie
  • afspraak = afspraak
  • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen