CONTRADICT
beheer en beheersing ict
 

FILOSOFIE

'Kwaliteit is nooit een toevalligheid, maar is altijd het resultaat van een intelligente samenwerking'

John Ruskin

De volgende waarden zijn van belang voor een dienstverlening die klict:

  • objectiviteit,
  • deskundigheid en
  • betrokkenheid.
Door het structureel borgen van deze waarden wordt een optimale toegevoegde waarde voor de opdrachtgever gerealiseerd:

  • het hanteren van objectiviteit is een van de belangrijkste kenmerken van professionals die lid zijn van beroepsorganisaties van auditors;
  • het onderkennen van grenzen aan deskundigheid is een belangrijk kenmerk voor specialisten, zeker op het terrein van ICT. Beroepsorganisaties bewaken de deskundigheid door eisen te stellen aan de permanente educatie
  • het inlevingsvermogen in de relatie tussen de organisatie van de opdrachtgever en de aard van dienstverlening in combinatie met kenmerken van, zijn sleutelbegrippen voor het creŽren van een hoge mate van betrokkenheid.
De wijze waarop CONTRADICT zorgt dat het klict tussen deze waarden en haar diensten is geborgd via kennis, ervaring en persoonlijke kenmerken die in samenwerking met de opdrachtgever moeten worden ingezet, want kwaliteit ontstaat niet vanzelf zoals uit bovenstaand citaat blijkt.